Kanoorientering

Dette er en morsom aktivitet der man padler kano på Langvatnet, og ved hjelp av kart skal lagene finne 5 eller 10 poster. Hver post innholder spørsmål som må besvares.

Aktiviteten tar 1-2 timer.